Van schets tot droomtuin

Het ontwerpproces is voor ons de uitdaging. Wij laten graag onze creatieve handtekening achter in het design van je tuin.

Schets ontwerp

Ons schetsontwerp bestaat uit meerdere voorstellen. Naarmate het proces vordert, zijn de ontwerpen verder uitgewerkt met details.

Ondersteuning
De zaken die naar voren zijn gekomen met behulp van onze Groenbox, verwerken wij in een aantal schetsen. Hierin gaan wij aan het werk om je te verrassen en te inspireren. Stap voor stap werken aan de droomtuin.

Papier en potlood
Het schetsontwerp maken wij met papier, potlood, pen en stiften, een creatieve reis die wij samen gaan maken. Wij kiezen voor deze aanpak omdat we in onze gesprekken en uitleg de aanpassingen of verbeteringen direct kunnen doorvoeren. Het is nog niet de fase van tablet of computer (3D).

Voorlopig ontwerp

Door onze voorstellen en elkaars ideeën te combineren, kan ons creatieve brein aan de slag. Dit vullen wij in met ruimtelijke en functionele tekeningen of andere beeldende mogelijkheden.

Mogelijkheden en details van het ontwerp
De volgende mogelijkheden kunnen wij u aanbieden:

  • 2D ontwerp
  • Aanzichten
  • Artist Impression
  • Maquette
  • 3D ontwerp
  • Virtual Reality


Meer informatie
Graag geven wij tijdens ons gesprek een duidelijke uitleg en voorbeelden over de diverse mogelijkheden van ontwerp. Tegenwoordig kan men wandelen door de tuin voordat deze is aangelegd. Met een 3D ontwerp realiseren wij een realistische indruk waarbij elk detail ingevuld kan worden. Dit geeft de juiste verhouding weer van wat er in de tuin tot stand gaat komen.

Definitief ontwerp

Het definitief ontwerp is het vervolg op een goedgekeurd voorlopig tuinontwerp. We gaan nu in op de details, van “wat gaan we maken” naar “hoe gaan we het maken”. Hierin kunnen diverse zaken aan bod komen zoals, het bestek, beplantingsplan, maatvoering, verlichting en beveiliging en de extra wensen die er wellicht zijn.

Dienstenpakket op maat
Wij bieden diverse mogelijkheden aan die inspelen op het ontzorgen van de tuinrealisatie en die perfect inzicht geven in de omvang van het project met bijkomend budgetadvies. Hiervoor maken wij een globale begroting van bouwkosten, welstandscommissie, wensen en eisen van adviseurs (bijvoorbeeld een constructeur of installateur) en eventueel te verwachten onzekerheden of problemen op en rond huis.

meditarrene_02
zwemvijver_05
8

Begeleiding

Na het definitief ontwerp kunnen wij u nog ondersteunen of ontzorgen in het aanbesteden en begeleiden van uw tuin.
Ook is het mogelijk een bouwteam samen te stellen in samenwerking met onze partners.
Ook nadat de tuin opgeleverd is kunnen wij jaarlijks in beeld blijven om uw tuin gezond te houden en waar nodig bij te sturen.

uitgelichtfoto_04

De scharme van Cortenstaal

Cortenstaal is niet zomaar een roestig metaal. Cortenstaal heeft namelijk een speciale behandeling gehad. Hierdoor wordt het metaal egaal roestig van kleur en bovenal blijft het roestig van kleur.